info@beyondmindfulness.nl
Beyond Mindfulness | blog  | De zin van het leven, simpel gemaakt

De zin van het leven, simpel gemaakt

De zin van het leven. Het klinkt als iets groots, iets voor later, iets complexs en iets waar we goed over na moeten denken. Alleen komt de zin van het leven niet uit het denken, zo begrijp ik nu. We denken te moeilijk, ik dacht altijd te moeilijk. Ik zie het nu als iets simpels. Het enige wat we zeker weten, is dat we nu aanwezig zijn. Dat we nu zijn. Soms met gedachten en soms zonder gedachten. Dat ‘zijn’ is altijd nu, je kan immers niets ervaren in de toekomst of in het verleden. Dus de zin van het leven, is leven in en vanuit dit moment. Dit moment is groter dan een moment in tijd. Het is het altijd aanwezige bewustzijn, gewaarzijn, de eenheid waar we allemaal onderdeel van zijn. De zin is als dat wat het leven ons brengt en dat wat wij willen, één wordt. We gaan dan verder dan het denken, verder dan ons ego. En daar liggen geluk, tevredenheid, ontspanning en vreugde op ons te wachten. In ons. Wachtend tot we deze schat in onszelf gaan ontdekken.

Eckhart Tolle 

De universele levensenergie die we met zijn allen delen, die we direct kunnen ervaren in dit moment, voedt de persoonlijke zin van het leven. Eckhart Tolle legt dit op een mooie manier uit. Geef prioriteit aan het in lijn brengen van je leven met dat wat het leven jou op dit moment brengt. Vandaar uit manifesteert zich in de buitenwereld precies dat wat moet gebeuren. Ik ervaar dit als ik deze woorden nu schrijf. Er is een soort vertrouwen dat ik dit moet doen. Een gevoel, een intuïtie die daarin richting geeft. Een weten dat er een intelligentie achter zit, een levenskracht, die alles brengt wat we ooit gezocht hebben. Je hoeft er niet eens je best voor te doen, alleen te volgen. 

De zin van het leven, hoe leef je dat? 

Hoe leef je, de zin van het leven? Door simpelweg volledige aandacht te geven aan dit moment, aan wat je nú aan het doen bent. Vanwaaruit zich tevredenheid of zelfs vreugde over wat je doet ontstaat. Of als het niet meer klopt dan zet het leven je aan tot verandering. Die verandering komt vaak voort uit meer dan angst (ego) maar uit een gevoel dat het niet meer klopt. Daar zit meer rust en kracht achter.

Vertrouw de bewegingen van het leven

Je kan de beweging van het leven leren vertrouwen, stapje voor stapje. Later in deze mooie podcast van Eckhart Tolle (over zijn boek ‘een nieuwe aarde’)  verteld hij hoe hij dat doet als hij een sessie gaat geven. Hij is niet  bezig met hoe dat zal gaan. Hij vertrouw het onbekende, dat wat er gebeurt, moet gebeuren. Hij is eerst aanwezig bij de autorit er naar toe, vanuit het autoraam neemt hij de natuur in zich op. Dan is hij aanwezig bij de mensen die hem ontvangen in de sessie ruimte. Vervolgens gaat hij gewoon zitten voor de deelnemers van zijn seminar en hij vertrouwt erop dat wat hij gaat zeggen precies is wat er gezegd moet worden. Hij laat het gewoon ontstaan. Inspirerend om dat van hem te horen omdat hij echt lijkt te ‘practice’en wat hij preached’. Dat maak de zin van het leven ook voor ons haalbaar en toepasbaar. Mooi! 

Voorbij het denken, naar het nu

In essentie gaat het dus niet om een toekomstig doel te bereiken, maar je aandacht geven aan dit moment. Je kan dit bij jezelf checken: jaag ik een toekomstige doel na (waarin een verwachting in verstopt zit) of geef ik mijn volledige aandacht aan de activiteit die ik nu doe. Aligning with presence noemt Eckhart Tolle dat. De toekomst is altijd ondergeschikt aan het aanwezig zijn in dit moment. Het is helemaal ok om een toekomstig doel te hebben maar de zin van het leven, is leven in lijn leven met bewustzijn. Te zien dat we dit bewustzijn zijn en van daaruit de wereld in gaan. 

Op mijn eigen manier samengevat. Wat je ‘doet’ is (aanwezig) zijn. Het doen, het bereiken van iets in de toekomst, wordt vervangen door aandacht te geven aan wat er nu is. Eigenlijk is dat het makkelijkste wat er is. Het kost geen enkele moeite, alleen omdat we denken dat het lastig is dan wordt het ook lastig. Of als we denken dat wij of de situatie anders zou moeten zijn. Dat we denken dat dingen moeten veranderen om gelukkig te zijn. Je leest het al, het denken (ons ego) voert dan de boventoon. Keer het om. Zorg dat het denken in dienst komt van jezelf, je bewustzijn. Je zult, op een gegeven moment, zien dat je geen moeite hoeft te doen om te zijn. Het is het meest natuurlijke wat er is.

De vraag van muis

Het gaat om ontspannen in het moment zijn, er relaxed bij aanwezig zijn. Bij wat? Alles wat er in nu ervaren wordt. Zonder iets vast te houden of weg te duwen. Ons geloof in denken is het rookgordijn tussen wie we denken te zijn en wie we zijn. Het verhaal van muis, die ik soms voorlees aan mindfulness groepen, krijgt hierdoor meer diepgang. En vat prachtig samen waar de zin van het leven, voor mij, over gaat. Ik zal hem hier delen.

Het grappige is dat je aandacht geven, niet iets is wat je doen. Als we stil worden en aanwezig zijn bij wat er nu is, in andere woorden gewoon relaxen en laten gebeuren, dan geef je automatisch aandacht. Je bent erbij, je ervaart het, je voelt het en rust in het. Ik voel steeds meer dat het al goed is. Elke golf, elke beweging van het leven is precies wat er moet gebeuren. Het is ons verzet tegen deze beweging die lijden veroorzaakt, niet de beweging. Het lijkt te simpel maar dat is het doel van het leven. Dit ten diepste weten, voelen en ervaren. Wat een opluchting! 

Tags: