info@beyondmindfulness.nl
Beyond Mindfulness | Privacyverklaring

Algemene voorwaarden & privacy statement

Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zijn omwille van de leesbaarheid  samengevat in een aantal werkafspraken.

Privacy statement

Beyond Mindfulness verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. De bescherming van persoonlijke gegevens van deelnemers aan trainingen en individuele coaching, abonnees op nieuwsbrieven en websitebezoekers is belangrijk voor de organisatie. Hieronder meer informatie hoe dit wordt gedaan.

Privacybescherming

Beyond Mindfulness vindt de bescherming van de persoonlijke gegevens van deelnemers aan trainingen, individuele coachingstrajecten, abonnees op nieuwsbrieven en bezoekers van de website van groot belang. Persoonlijke gegevens van klanten en websitebezoekers worden dan ook met grote zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Verwerking persoonsgegevens

Persoonlijke informatie die in het kader van training of opleiding aan het Beyond Mindfulness wordt verstrekt, valt onder het beroepsgeheim van de trainer of coach en wordt volgens de geldende standaarden behandeld.

Beyond Mindfulness houdt zich aan de privacy-eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), de Telecommunicatiewet en de AVG Europese privacywetgevingstellen stellen.

Cookies

De website www.beyondmindfulness.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van  Beyond Mindfulness beter te laten functioneren. De cookies zijn nodig om de meest optimale gebruiksbeleving te realiseren voor haar bezoekers. Beyond Mindfulness kan deze data niet herleiden tot een apparaat of individu. Klik hier om meer over het cookiebeleid te lezen.

Verstrekking aan derden

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zal Beyond Mindfulness nooit persoonlijke gegevens van de participanten overdragen aan een derde partij.

Bewaren gegevens

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jou gevraagde dienst te leveren.

Minderjarigen

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Als betrokkene heb je het recht om verzamelde persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Mocht je van dit recht gebruik willen maken dan kun je je verzoek richten aan Beyond Mindfulness, Hillegomstraat 12-14, 1058LN Amsterdam +31617720928 of info@beyondmindfulness.nl

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.